Valt u onder een bedrijfstakpensioenfonds?

BPF logo'sBedrijven die op dit moment niet deelnemen aan een BedrijfstakPensioenFonds (verder kortweg: BPF) zijn vaak snel geneigd de vraag in de titel van dit stuk met “Nee” te beantwoorden. Maar misschien moet u er toch even beter naar kijken. Zeker als deze vraag u door een BPF gesteld wordt. Wat is er aan de hand? Verder lezen

Share Button

Meer risico bij het inhuren van ZZP-ers? (Deel 2)

Wiebes

Staatsecretaris Wiebes

Vorige week vertelde ik in deel 1 van dit artikel waarom de fiscus de mensen die voor u werken zo graag als werknemer wil aanmerken; waarom een werkgever dat liever niet wil; wat de Modelovereenkomst is en aan welke 3 criteria een werknemer moet voldoen. Deze week de zelfstandigencheck en “Is 100% zekerheid niet te krijgen?” Verder lezen

Share Button

Meer risico bij het inhuren van ZZP-ers? (Deel 1)

Wet-DBAEr is de laatste tijd veel te doen over de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Ik merk dat veel ondernemers en personeelsafdelingen er het fijne niet van weten. Logisch want ik heb ook nog nergens het complete verhaal gelezen. Tijd dus om te vertellen hoe het nu echt zit. Volgende week geef ik aan wat de mogelijkheden zijn om onder de wet uit te komen. Verder lezen

Share Button

In or out? Out!

Meis Thewissen

Meis Thewissen

Gastblog van Meis Thewissen, associate partner bij HAES (“HR Als Een Service”)

HR (Human Resource Management of zo u wilt Personeelszaken) is het soort werk dat volgens de antropoloog Gaerdner in de categorie ‘bullshit’ jobs valt. Dat is nogal wat. Hij vindt dat overigens ook van management, administratie, marketing en communicatie. Waarom? Simpel: het is ‘verzonnen’ werk, of anders gezegd, werk dat niet direct voorziet in het vervullen van onze primaire behoeftes. Verder lezen

Share Button

Hoe trots zijn uw medewerkers op u?

Trotse medewerkersZijn uw medewerkers trots op hun bedrijf? Als iemand aan een van uw medewerkers vraagt waar hij werkt en wat hij doet, komt er dan een enthousiast verhaal? Is de medewerker echt eigenaar van zijn functie en alle problemen die daar bij horen, of is hij alleen de uitvoerder ervan? Verder lezen

Share Button

Outplacement: naar een nieuwe bestemming

Margreet van Kemenade

Margreet van Kemenade

Gastblog van Margreet van Kemenade, Talentontwikkelaar en Levenscoach, Partner bij  Sterck in Werck

Outplacement staat voor het begeleiden van mensen naar een nieuwe baan of zelfstandig ondernemerschap. Outplacement werd ruim 30 jaar geleden ontwikkeld in de Verenigde Staten en deed daarna zijn intrede in Nederland. Inmiddels is outplacement bij ons niet meer weg te denken en het ligt in de lijn der verwachting dat de outplacementmarkt verder zal groeien door de komst van de transitievergoeding. Verder lezen

Share Button

Wat motiveert beter: positieve of negatieve feedback?

FeedbackVandaag eens een artikel uit de coachingshoek. Feedback (het Nederlandse woord zou terugkoppeling zijn maar dat wordt nauwelijks gebruikt) is belangrijk. Iedereen die een doel probeert te bereiken heeft feedback nodig. Als een schutter nooit zou kunnen kijken hoe dicht hij bij de roos zit kan hij zichzelf nooit verbeteren. Uit diepgaand onderzoek is gebleken dat soms negatieve feedback motiverend werkt en soms positieve feedback.  Verder lezen

Share Button

De 11 beste HR-tips van Elon Musk

Elon Musk

Elon Musk (foto Patrick Fallon / Reuters)

Elon Musk is bekend als oprichter en CEO van Tesla Motors. Daarvoor had hij PayPal opgericht en het geld dat hij daarmee verdiende heeft hij in Tesla gestopt. Ook heeft hij het bedrijf SpaceX, waarmee hij mensen naar Mars wil brengen. Musk heeft volgens mij hele goede ideeën over ondernemen, en vooral ook over hoe je met personeel moet omgaan en hoe je er tegenaan moet kijken. Verder lezen

Share Button

Informatiebijeenkomst Vermindering kosten ziekteverzuim op 15-9-2016

Infobijeenkomst ZiekteverzuimHet ziekteverzuim in uw bedrijf is een forse kostenpost. Duidelijk is in elk geval dat u het salaris van de zieke medewerker moet doorbetalen terwijl deze niet productief is. Bij langdurige ziekte heeft u een re-integratieverplichting waar u vaak externe hulp bij inschakelt. Er zijn de zichtbare kosten van ingehuurde krachten, overwerk door collega’s en misschien zelfs gemiste omzet. Minder direct zichtbaar zijn de premies die u moet betalen voor de Werkhervattingskas (WHK) Verder lezen

Share Button

Associate Partner bij Van Eekhout Groep geworden

Logo_vEekhoutGROEP_FC

Ik ben blij en trots dat ik kan meedelen dat ik Associate Partner van Van Eekhout Groep ben geworden. Van Eekhout Groep is een samenwerkingsverband van experts in het vakgebied van personeel. De onderwerpen die men beheerst zijn Employee benefits, Ziektewet- en WGA-verzekeringen, arbeidsrecht, pensioenconsultancy, OR-advies, Risk management, en nu dus ook Human Resource Management. Verder lezen

Share Button

Reparaties aan de WWZ: wat en wanneer?

Reparatie WWZIn januari en juli 2015 zijn de belangrijkste onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingegaan. De wet blijkt negatieve bij-effecten te hebben. Een paar daarvan worden door Minister Asscher gerepareerd, maar hoe zit dat nu precies? Verder lezen

Share Button

26.000 euro vergoeding voor zwangere werkneemster

Zwangere werkneemster

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd staat meestal: “deze overeenkomst eindigt van rechtswege op <einddatum> zonder dat opzegging is vereist.” Veel werkgevers denken dat daardoor het ontslagverbod wegens zwangerschap niet geldt. Dat blijkt in de praktijk tegen te vallen. Verder lezen

Share Button

De nieuwe WGA in 2017: wel of niet eigenrisicodrager worden?

Modernisering ziektewetGastblog van Jeanette Daniëls, juriste, partner bij Van Eekhout Groep.

Drie jaar na de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BeZaVa) wordt de ‘modernisering Ziektewet’ afgerond door het samenvoegen van de premies WGA-vast en WGA-flex. Hierdoor ontstaat voor u als werkgever een belangrijk keuzemoment. Verder lezen

Share Button

Ontslag wegens disfunctioneren: de minimum-eisen

Ontslagdossier bouwbedrijfSinds de Wet Werk en Zekerheid van kracht is, zijn de eisen die door de rechter aan een ontslagdossier gesteld moeten worden strenger. Klanten die mij om advies vragen bij een disfunctionerende medewerker hoor ik vertwijfeld uitroepen dat de strenge eisen aan het ontslagdossier een realistisch verbetertraject feitelijk onmogelijk maken. Bij de eerste waarschuwingsbrief is immers het onderlinge vertrouwen al weg. Een recente uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland laat zien dat de eisen aan het dossier toch minder streng zijn Verder lezen

Share Button

De wir-war van re-integratietermen

re-integratieWat houdt het begrip ‘passende arbeid’ precies in en wat is het verschil met werk op arbeidstherapeutische basis? Waarom moet u oppassen dat de “passende arbeid” niet de “bedongen arbeid” wordt? Een aantal veelgestelde vragen over arbeidsongeschiktheid en re-integratie op een rij in dit artikel Verder lezen

Share Button

De aanzegplicht: hoe zit het precies?

aanzegplichtIn de Wet Werk en Zekerheid is opgenomen dat de werkgever één maand voor het eindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die 6 maanden of langer heeft geduurd aan de werknemer meedeelt óf en hoe de arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet. Dit staat bekend als de aanzegplicht. Maar hoe zit dat nu precies? Verder lezen

Share Button

Weg met het cynisme en chagrijn in je bedrijf!

Paul de Bruijn

Paul de Bruijn

Gastblog van Paul de Bruijn (psycholoog, directeur van ProMind).

In de vijfentwintig jaar dat ik als ondernemer bezig ben, ben ik bij veel bedrijven op de koffie geweest. Niet altijd omdat er problemen waren. Vaak ook gewoon omdat het leuk is bij collega-ondernemers te kijken hoe zij het doen. Ik heb daar veel dingen opgestoken en geleerd die ik nu ook zelf toepas. Ik raad het dan ook iedereen aan om Verder lezen

Share Button

De beste Stephen Covey video ooit!

Stephen Coveys beste quoteStephen Covey’s boek over de zeven eigenschappen die bijna alle echt effectieve mensen met elkaar gemeen hebben is al vele jaren een bestseller. Het wordt algemeen beschouwd als het standaardwerk voor hoe je als mens het beste kunt handelen. In het werk en erbuiten. Toch Verder lezen

Share Button

Waarom verlaten goede medewerkers uw bedrijf?

Vertwijfelde medewerker 2Een Amerikaans onderzoek (maar volgens mij ook geldig voor Nederland) kwam tot een verrassende uitkomst: Als u goede medewerkers aan het verliezen bent, kijk dan als eerste naar hun direct leidinggevende. Meer dan enige andere reden is hij of zij de reden Verder lezen

Share Button

De Kernkwaliteitentheorie, wat heb je eraan?

KernkwaliteitenDe gedachte achter de kernkwaliteitentheorie is dat ieder mens over eigenschappen beschikt waar hij of zij in uitblinkt. Zo’n kernkwaliteit is vaak een eigenschap die anderen in die persoon waarderen maar die deze persoon zelf heel normaal en gewoon vindt. Bij leidinggevenden zie je vaak dat zij juist deze eigenschappen in anderen aanmoedigen en soms ook van ze eisen. Verder lezen

Share Button

Nieuwe WWZ-jurisprudentie: werkgevers opgelet!

RechterTwee recente rechterlijke uitspraken laten duidelijk zien dat rechters de Wet Werk en Zekerheid serieus nemen. In dit artikel twee voorbeelden van werkgevers die dachten het met flink veel verwijten of met powerplay wel te kunnen redden. Ze kwamen van een koude kermis thuis.  Verder lezen

Share Button

Vakantiedagen en ziekte: hoe zit het precies?

Zieke werkneemsterBij langdurige ziekte rijst nogal eens de vraag hoeveel vakantiedagen de werknemer gedurende die ziekte heeft opgebouwd. Ook de vraag of de werknemer tijdens ziekte vakantie mag of moet opnemen wordt regelmatig gesteld. Antwoorden in dit artikel. Verder lezen

Share Button

Ziekmeldingen: wat doe je ermee?

Zieke werknemerEen ziekmelding naar de leidinggevende in plaats van naar de administratie verhoogt de ziekmelddrempel. Maar wat moet de leidinggevende dan zeggen en vragen?

Verder lezen

Share Button

Minder slechte manager worden? 5 tips.

Manager zijn is niet makkelijkBijna twee derde (64 procent) van de Nederlanders is ontevreden over zijn manager. Dat is hoger dan het mondiale gemiddelde. Wereldwijd is de helft van de werknemers niet te spreken over zijn baas. U kunt er als manager aan werken. Verderop vijf tips om uw rol Verder lezen

Share Button

Tweewekelijkse teambeoordeling: hoe doe ik dat?

De kracht van SCRUMIn het artikel van vorige week (gemist? klik hier) schreef ik dat het een of enkele keren per jaar beoordelen van medewerkers beter kan en moet. Ik denk dat het roer rigoureus om moet, en dat er veel beter tweewekelijks naar het functioneren van het hele team gekeken kan worden. Zonder daarbij individuele prestaties Verder lezen

Share Button

Beoordelingsgesprekken? Ga het eindelijk eens anders doen!

Ben Tiggelaar

Ben Tiggelaar

Zo, januari. Beoordelingsgesprekken achter de rug. Ook besloten dat het de laatste keer was dat u het zo deed? Ben Tiggelaar, een van de bekendste managementgoeroes van Nederland, schreef in het NRC van 19 december 2015 dit artikel over wat hij noemt “veroordelingsgesprekken”. Alleen al door zijn schrijfstijl de moeite waard om te lezen. Voor als u daar geen tijd voor heeft hierbij kort de vijf argumenten waarom  Verder lezen

Share Button

6 belangrijke wetswijzigingen per 1-1-2016 m.b.t. personeel

Wetswijzigingen 1-1-2016Op 1 januari 2016 treden de volgende wetten/wetswijzigingen in werking die betrekking hebben op uw personeel: Verder lezen

Share Button

Onduidelijkheid in overeenkomst voor rekening werkgever

studerend-meisjeIn een studiekosten-overeenkomst wordt met de werknemer afgesproken dat hij de kosten van een studie, cursus, training of opleiding terugbetaalt als hij relatief kort na het voltooien van de studie zelf ontslag neemt. Dat “zelf ontslag nemen” zult u wel heel duidelijk moeten specificeren, zo blijkt uit deze uitspraak  Verder lezen

Share Button

The People Company bundelt krachten in West-Brabant!

Peter Schellingerhout

Peter Schellingerhout

The People Company, landelijk netwerk van zelfstandig ondernemers in recruitment en HR-consultancy, verstevigt haar positie in West-Brabant door per 1 januari 2016 de vestigingen in Woensdrecht en Roosendaal te bundelen. Hiermee wordt een regionale dekking voor de totale regio Roosendaal, Etten Leur, Moerdijk, Woensdrecht, Steenbergen, Bergen op Zoom en ook Zeeland gerealiseerd. De vestiging krijgt de naam The People Company West-Brabant en Verder lezen

Share Button

Diefstal, fraude en corruptie. Hoe komt u er vanaf.

ethisch gedragWerknemers die zichzelf op allerlei manieren verrijken ten koste van de werkgever. Het kost jaarlijks miljarden. Natuurlijk is zulk gedrag strafbaar. In veel gevallen is het daarnaast grond voor ontslag op staande voet. Toch wordt het eerder meer dan minder, straffen helpt blijkbaar niet. Wat wel helpt  Verder lezen

Share Button